Våra bidrag

×
Information
Nu kan föreningar söka bidrag. Notera följande datum:
Aktivitetsbidrag, ansök senast 25 februari
Utbildningsbidrag, ansök senast 25 februari
Lokalbidrag, ansök senast 25 februari
Övrigt bidrag, ansök senast 25 februari
Obs! När det gäller bidrag till samlingslokaler sker nästa ansökan våren 2025, föreningarna ska då basera sin ansökan på siffror ocoh statistik för 2024.

Sök föreningsbidrag
Användarnamn och lösenord får du genom att kontakta föreningsutvecklare Mattias Persson, 070 - 206 98 96, mattias.persson@laholm.se

Verksamhetsbidrag
Aktivitetsbidrag (2024)

Ansök senast: 25 februari

Obs! Idrottsföreningar söker via ApN. Övriga föreningar söker via FRI. - Närvarokort behöver inte skickas med men ska kunna u...

Utbildningsbidrag (2024)

Ansök senast: 25 februari

Bidraget syftar till att stödja och stimulera till fortlöpande utbildning av föreningens ledare samt underlätta rekrytering a...

Studieförbundsbidrag (2024)

Ansök senast: 1 januari 2024

Ekonomiskt stöd kan beviljas studieförbund som är verksamma i Laholms kommun och vars centrala organisation är godkänd som b...

För förening med lokal och anläggning
Lokalbidrag - Årshyrda (2024)

Ansök senast: 25 februari

Obs! Ett giltigt hyresavtal krävs för att vi ska kunna hantera ansökan. - - Lokalen skall användas inom föreningsverksamhet...

Lokalbidrag - Föreningsägda (2024)

Ansök senast: 25 februari

Obs! Kostnaderna ni uppger ska kunna hittas i senaste resultaträkningen. - Till föreningsägd lokal och anläggning lämnas bid...

Övriga bidrag
Övrigt bidrag (2024)

Ansök senast: 25 februari

Bidraget avser att stödja speciella verksamheter eller objekt som - kultur- och utvecklingsnämnden bedömer som angelägna och...