Våra bidrag

×
Information
Just nu finns det inga bidrag att söka. Nästa bidragsomgång öppnar 8 januari 2024. Notera följande datum:
Aktivitetsbidrag, ansök senast 25 februari
Utbildningsbidrag, ansök senast 25 februari
Lokalbidrag, ansök senast 25 februari
Övrigt bidrag, ansök senast 25 februari
Bidrag till samlingslokaler, ansökan öppnar 3 juni, ansök senast 31 augusti.

Sök föreningsbidrag
Användarnamn och lösenord får du genom att kontakta föreningsutvecklare Mattias Persson, 070 - 206 98 96, mattias.persson@laholm.se

Verksamhetsbidrag
Aktivitetsbidrag (2024)

Ansök senast: 25 februari. Ansökan öppnar 8 januari

Obs! Idrottsföreningar söker via ApN. Övriga föreningar söker via FRI. - Närvarokort behöver inte skickas med men ska kunna u...

Utbildningsbidrag (2024)

Ansök senast: 25 februari. Ansökan öppnar 8 januari

Bidraget syftar till att stödja och stimulera till fortlöpande utbildning av föreningens ledare samt underlätta rekrytering a...

Studieförbundsbidrag (2024)

Ansök senast: 1 januari 2024

Ekonomiskt stöd kan beviljas studieförbund som är verksamma i Laholms kommun och vars centrala organisation är godkänd som b...

För förening med lokal och anläggning
Lokalbidrag - Årshyrda (2024)

Ansök senast: 25 februari. Ansökan öppnar 8 januari

Obs! Ett giltigt hyresavtal krävs för att vi ska kunna hantera ansökan. - - Lokalen skall användas inom föreningsverksamhet...

Lokalbidrag - Föreningsägda (2024)

Ansök senast: 25 februari. Ansökan öppnar 8 januari

Obs! Kostnaderna ni uppger ska kunna hittas i senaste resultaträkningen. - Till föreningsägd lokal och anläggning lämnas bid...

Bidrag till allmän samlingslokal (2024)

Ansök senast: 31 augusti. Ansökan öppnar 3 juni

Obs! Kostnaderna ni uppger ska kunna hittas i föreningens resultaträkning. - Enligt bestämmelserna lämnas kommunalt bidrag ti...

Övriga bidrag
Övrigt bidrag (2024)

Ansök senast: 25 februari. Ansökan öppnar 8 januari

Bidraget avser att stödja speciella verksamheter eller objekt som - kultur- och utvecklingsnämnden bedömer som angelägna och...