Våra bidrag

×
Information
Den 3 juni öppnar följande ansökningar:
Aktivitetsbidrag för perioden 1 jan - 30 juni 2024
Utbildningsbidrag för perioden 1 jan - 30 juni 2024.
Övrigt bidrag
Obs! När det gäller bidrag till samlingslokaler sker nästa ansökan våren 2025, föreningarna ska då basera sin ansökan på siffror ocoh statistik för 2024.

Sök föreningsbidrag
Användarnamn och lösenord får du genom att kontakta föreningsutvecklare Mattias Persson, 070 - 206 98 96, mattias.persson@laholm.se

Verksamhetsbidrag
Aktivitetsbidrag (2024)

Ansök senast: 25 augusti

Obs! Idrottsföreningar söker via ApN. Övriga föreningar söker via FRI. - Närvarokort behöver inte skickas med men ska kunna u...

Utbildningsbidrag (2024)

Ansök senast: 25 augusti

Bidraget syftar till att stödja och stimulera till fortlöpande utbildning av föreningens ledare samt underlätta rekrytering a...

Studieförbundsbidrag (2024)

Ansök senast: 1 januari 2024

Ekonomiskt stöd kan beviljas studieförbund som är verksamma i Laholms kommun och vars centrala organisation är godkänd som b...

För förening med lokal och anläggning
Lokalbidrag - Årshyrda (2024)

Ansök senast: 25 februari

Obs! Ett giltigt hyresavtal krävs för att vi ska kunna hantera ansökan. - - Lokalen skall användas inom föreningsverksamhet...

Lokalbidrag - Föreningsägda (2024)

Ansök senast: 25 februari

Obs! Kostnaderna ni uppger ska kunna hittas i senaste resultaträkningen. - Till föreningsägd lokal och anläggning lämnas bid...

Övriga bidrag
Övrigt bidrag (2024)

Ansök senast: 25 augusti

Bidraget avser att stödja speciella verksamheter eller objekt som - kultur- och utvecklingsnämnden bedömer som angelägna och...

Övriga bidrag
Tätortsbudget (2024)

Ansök senast: 30 september

Obs! För att kunna söka detta måste föreningen vara ett byalag som är godkänt av Laholms kommun och lever upp till kraven för...