Skriv ut

Lokalbidrag - Årshyrda (2024)

För förening med lokal och anläggning


Ansökan kräver följande dokument: Hyresavtal

Obs! Ett giltigt hyresavtal krävs för att vi ska kunna hantera ansökan.

Lokalen skall användas inom föreningsverksamhet vid minst 10 tillfällen under ett verksamhetsår. Till lokaler där föreningar bedriver vinstdrivande verksamhet lämnas inget bidrag.

Till årsförhyrd eller annan stadigvarande förhyrning av lokal eller anläggning lämnas bidrag med högst 50 procent av hyreskostnaden inklusive värme, dock maximalt ett prisbasbelopp.

Bidragsgrundande hyreskostnad ska avse innevarande år d.v.s. det år som ansökan om bidrag avser. Avtal om förhyrning ska inges i samband med ansökan och dialog med kultur- och utvecklingsnämnden bör i förväg ske.

Föreningens hyresintäkter och/eller andra intäkter för lokalens nyttjande ska redovisas vid ansökningstillfället, varvid 50 procent av intäkterna ska frånräknas de bidragsgrundande kostnaderna.

Ansökan


Dagens datum ligger utanför ansökningsperioden (Ansök senast: 25 februari).