Skriv ut

Tätortsbudget (2024)


Obs! För att kunna söka detta måste föreningen vara ett byalag som är godkänt av Laholms kommun och lever upp till kraven för stöd till byalag.


Det finns medel avsatta för investeringar i våra byar. Tanken är att våra byalag ska kunna komma in med önskemål. Beslut om vilka önskemål som ska prioriteras fattas av kultur- och folkhälsonämnden. Det är endast byalag som kan komma in med önskemål och dessa behöver uppfylla kraven för stöd till byalag.

Vilka investeringar prioriteras?

- De som är tillgängliga och kan användas av så många som möjligt.
- De ska vara av beständig karaktär.
- De som uppförs/installeras på kommunal mark.
- De som förväntas ha rimliga underhålls- och driftkostnader.
- De som har möjlighet att genomföras kommande år.
- De, som där det är möjligt, bidrar till biologisk mångfald.

Det är tekniska enheten inom Samhällsbyggnads, kultur- och folkhälsonämnden som ansvarar för att beslutade investeringar genomförs. Om ett byalag själva är intresserade av en eventuell drift måste avtal kring detta skrivas.

Ansökan


Dagens datum ligger utanför ansökningsperioden (Ansök senast: 30 september).