Skriv ut

Studieförbundsbidrag (2024)

Verksamhetsbidrag


Ekonomiskt stöd kan beviljas studieförbund som är verksamma i Laholms kommun och vars centrala organisation är godkänd som bidragstagare av Folkbildningsrådet. Endast den verksamhet som bedrivs inom Laholms kommun och som riktar sig till medlemmar i kommunen är berättigad till stöd.

Bidraget 2024 beräknas på verksamhet 2023 samt ett medelvärde av verksamheten för 2022 och 2021. För mer information läs Bestämmelser om bidrag till studieförbund på Laholms kommuns hemsida.

Ansökan ska göras i två olika steg. Senast 1 januari ska studieförbunden ha gjort en ansökan för kommande år(i det här fallet 2024). Verksamhetsplan ska bifogas/laddas upp i FRI. Senast 1 maj ska följande dokument lämnas in:

- Statistik över verksamhet, enligt bestämmelser om bidrag till studieförbund
- Verksamhetsberättelse för föregående år.
- Ekonomisk redovisning för föregående år.
- Revisionsberättelse för föregående år.

Studieförbund skall på begäran av kultur- och utvecklingsnämnden lämna de uppgifter och verifikationer som nämnden behöver för utvärdering och granskning av verksamheten.

Ovanstående dokument kan laddas upp i FRI eller mejlas till föreningsutvecklare Mattias Persson, mattias.persson@laholm.se

Utbetalning av bidraget sker i juni.

Ansökan


Inloggning krävs för att söka detta bidrag. Logga in