Skriv ut

Utbildningsbidrag (2024)

Verksamhetsbidrag


Ansökan kräver följande dokument: Intyg

Bidraget syftar till att stödja och stimulera till fortlöpande utbildning av föreningens ledare samt underlätta rekrytering av nya ledare.

Bidrag lämnas till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet och/eller verksamhet för personer med funktionsvariationer som årligen redovisar minst 20 sammankomster enligt reglerna för kommunens aktivitetsbidrag.

Utbildning som anordnas av eller sker i samverkan med föreningens riks- eller distriktsorganisation är godkänd för bidrag. Annan utbildning kan godkännas efter särskild prövning.

Bidrag lämnas till kursavgiften med högst 1 200 kronor per kurs och deltagare.

Till övriga kurskostnader som t.ex. resa och förlorad arbetsförtjänst lämnas inte bidrag.

Ansökan om bidrag inlämnas halvårsvis i efterhand. För perioden 1 januari - 30 juni inlämnas ansökan om utbildningsbidrag senast 25 augusti och för perioden 1 juli - 31 december senast 25 februari.

Ansökan


Inloggning krävs för att söka detta bidrag. Logga in