Skriv ut

Aktivitetsbidrag (2024)

Verksamhetsbidrag


Obs! Idrottsföreningar söker via ApN. Övriga föreningar söker via FRI.

Närvarokort behöver inte skickas med men ska kunna uppvisas vid kontroll.

Bidraget syftar till att stödja och stimulera föreningars verksamhet för barn och ungdomar samt verksamhet för prioriterade grupper.Bidrag lämnas till föreningar med verksamhet för åldersgruppen 7-25 år och/eller verksamhet för prioriterade grupper. År 2024 innefattar den prioriterade gruppen personer med funktionsvariationer.

Bidrag lämnas per deltagare för aktiviteter med minst tre deltagare i åldern 7-25 år, utöver ledare. Ledare i åldrarna 13-25 år är också bidragsberättigade. För deltagare och ledare inom verksamhet för prioriterade grupper finns ingen övre åldersgräns.

Bidragsbeloppen fastställs årligen och är för närvarande 7 kronor/deltagare för åldersgruppen 7-12 år och 19-25 år. 11 kronor/deltagare för åldersgruppen 13-18 år och för den prioriterade gruppen är bidraget 14 kronor/deltagare.

Verksamheten skall redovisas två gånger/år. För perioden 1 januari - 30 juni inlämnas ansökan om bidrag senast 25 augusti och för perioden 1 juli - 31 december senast 25 februari.

Ansökan


Inloggning krävs för att söka detta bidrag. Logga in