Våra bidrag

×
Information
Just nu finns det inga bidrag att söka. Vi öppnar nästa bidragsperiod i början på januari 2024.
Bestämmelser om bidrag
För att kunna söka bidrag måste föreningen vara en godkänd bidragsberättigad förening och uppfylla ett antal krav enligt Laholms kommuns författningssamling 7.8.
Föreningen ska kontinuerligt uppdatera sina föreningsuppgifter samt lämna in ett antal dokument efter varje årsmöte.
Bidrag till ideella föreningar
Kultur- och utvecklingsnämnden vill i första hand gynna föreningslivet med kontanta bidrag till:
- barn och ungdomsverksamhet och/eller verksamhet för prioriterade grupper med säte i Laholms kommun och som bedriver verksamhet inom kommunen
- föreningar med allmän samlingslokal i Laholms kommun som har till ändamål att äga och upplåta allmän samlingslokal
Läs mer om våra bidrag och allmänna bestämmelser om bidrag till ideella föreningar i Laholms kommuns författningssamling 7.8.
Sök föreningsbidrag
Användarnamn och lösenord får du genom att kontakta mattias.persson@laholm.se
Till vissa ansökningar krävs bilagor.
Saknar du aktuella bilagor i digitalt format när du gör er ansökan, kan dessa laddas upp vid senare tillfälle. Dock senast vid sista ansökningsdatum.
Övriga bidrag
Studieförbundsbidrag (2024)

Ansök senast: 1 januari 2024

Ekonomiskt stöd kan beviljas studieförbund som är verksamma i Laholms kommun och vars centrala organisation är godkänd som b...

Lokalstöd
Bidrag till allmän samlingslokal (2023)

Ansök senast: Senast 31 augusti

Enligt bestämmelserna lämnas kommunalt bidrag till föreningar inom kommunen som har till ändamål att äga och upplåta en allmä...

Övriga stöd
Övrigt bidrag (2023)

Ansök senast: Senast 25 augusti

Bidraget avser att stödja speciella verksamheter eller objekt som - kultur- och utvecklingsnämnden bedömer som angelägna och...