Simklubben Stimmet

Latest update: 8/21/2023
General
Simklubben Stimmet Create contactcard (vcf-file) for Simklubben Stimmet
Address Stationsgatan 2, 312 30, Laholm
Telefon bostad
Telefon kansli/anläggning
Mobile 073-382 14 13
Email stimmet@stimmet.nu
Homepage www.stimmet.nu
Other information
Founded 1977
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation Svenska Simförbundet
Activity Simning
Summary Simklubben Stimmet har den mesta verksamheten förlagd till Simhallen vid Folkhälsocentrum i Laholm.

Klubben bedriver simskola för barn från två års ålder. SK Stimmet tillämpar Svenska Simförbundets "En Svensk Simlinje" under mottot "Från lek och vattenvana till de fyra simsätten". Utbildningen startar med crawl och ryggcrawl, vilket stämmer överens med barnens naturliga rörelsemönster. Efterhand kommer övriga simsätt in i utbildningen.

Tävlingsinriktad träning bedrivs i grupper vars sammansättning är avhängigt av simmarens kunskaper och färdigheter. Det finns alltid en grupp som passar varje intresserad.

Se vidare på Stimmets hemsida!
Log in

Log in to see all the details of your association.

Har du några frågor eller synpunkter på föreningskatalogen kontakta Mattias Persson, Fritidsenheten tel: 070-206 98 96.

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.28