Hishults Byalag

Latest update: 6/21/2022
General
Hishults Byalag Create contactcard (vcf-file) for Hishults Byalag
Address Högarydsvägen 46, 31253, Hishult
Telefon bostad
Telefon kansli/anläggning
Mobile 073-522 64 33
Email hishultsbyalag@outlook.com
Homepage http://www.hishult.net
Other information
Founded 1992
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation
Activity Byalag, Bygemenskap, Föreningsliv, Samhällsutveckling, verka för bygden
Summary Vi är en ideel samhällsförening som verkar för Hishult och bygden runtomkring. Vi anordnar även olika aktiviter under året som grillkvällar, traktorparad m.m.
Log in

Log in to see all the details of your association.

Har du några frågor eller synpunkter på föreningskatalogen kontakta Mattias Persson, Fritidsenheten tel: 070-206 98 96.

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.28