Genevads byalag

Latest update: 1/12/2023
General
Genevads byalag Create contactcard (vcf-file) for Genevads byalag
Address
Telefon bostad
Telefon kansli/anläggning
Mobile
Email jocke-ace@hotmail.se
Homepage
Other information
Founded
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation
Activity Samhällsutveckling
Summary Byalag
Log in

Log in to see all the details of your association.

Har du några frågor eller synpunkter på föreningskatalogen kontakta Mattias Persson, Fritidsenheten tel: 070-206 98 96.

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.28