Civilförsvarsförbundet Laholm

Latest update: 6/21/2022
General
Civilförsvarsförbundet Laholm Create contactcard (vcf-file) for Civilförsvarsförbundet Laholm
Address Stämmovägen 1, 312 34, Laholm
Telefon bostad
Telefon kansli/anläggning
Mobile
Email laholm@civil2.se
Homepage www.civil.se
Other information
Founded
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation Sveriges Civilförsvarsförbund
Activity Frivillig försvarsvh
Summary Civilförsvarsförbundet är en kunskapsorganisation vars viktigaste uppgifter är att genom utbildning, information och opinionsbildning förmedla kunskaper till människor för att förebygga och hantera olyckor och kriser.
Log in

Log in to see all the details of your association.

Har du några frågor eller synpunkter på föreningskatalogen kontakta Mattias Persson, Fritidsenheten tel: 070-206 98 96.

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.28