Registration

Välkommen att registrera dig som kund hos oss! För tillfället kan endast privatpersoner registrera sig själv. Företag och föreningar hänvisas till Fritidsenheten 0430-151 70 alternativt fritidsbokning@laholm.se för att få inloggningsuppgifter. Laholms kommun behandlar personuppgifter och e-post i enlighet med gällande lagstiftning, bland annat EU:s Allmänna dataskyddsförordning (EU 2016/679). Läs mer på www.laholm.se/gdpr
Required information
** Enter at least one
Storage of personal data
Genom att godkänna detta ger du Laholms kommun tillåtelse att din data lagras i kommunens register.
Laholms kommun behandlar personuppgifter och e-post i enlighet med gällande lagstiftning, bland annat EU:s Allmänna dataskyddsförordning (EU 2016/679).
Read more